Hakkımızda

Vergi ve kurumsal finansman konularında uzman, çözüm ortaklarının çalışanlarıyla beraber,  

yaklaşık 10 personeli ile faaliyet göstermektedir. Personelimizin birçoğu  orta ve ileri düzeyde yabancı dil bilmekte,

yine bir kısmı muhasebe ve finans dallarında master düzeyinde eğitimli olup, ülkemizin saygın üniversitelerde eğitim

almış kadrolardan oluşmaktadır. Personel işe alınmasını takiben yoğun bir eğitime tabi tutulmakta ve meslek içi

eğitimler mesleğin her kademesinde devam etmektedir.